Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

Quê hương!

Hồn Quê
Trăng chuốt ngọc, say chèo ngư phủ             
Sóng vô tình, xóa vết hải âu              
Mây hối hả, tìm nơi di trú                              
Biển ưu tư, nghe nặng nỗi sầu.                                  
                        Nguyễn Kim Chức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét