Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

HỌC BỔNG QUÊ HƯƠNG NHƠN LÝ

NIÊN HỌC 2014-2015
Mục Đích:
Quỹ Khuyến Học Nhơn Lý thành lập học bổng này để tặng các em vào đại học năm đầu hoặc những sinh viên học đại học năm thứ hai đang gặp hoàn cảnh khó khăn để khích lệ tinh thần và gọi nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn. Mỗi học bổng chỉ có trung bình $100. Học bổng này trao cho các học sinh sinh viên biết cầu tiến, có lý tưởng cải thiện và phục vụ cho gia đình, học đường, và xã hội. Sinh viên nhận được giải thưởng này là những em đã từng sinh ra và lớn lên ở Nhơn Lý, biết nhớ về nguồi cội, và đang cố gắng cải thiện cho mình và môi trường xung quanh.


Chi Tiết:

Đơn xin Học Bổng Quê Hương Nhơn Lý có thể lấy xuống từ trang nhà http://quykhuyenhocnhonly.blogspot.com.  Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc điện thư đếnanh Mai Thanh Nha (mai.thanh.nha.nl@gmail.com), Đinh Văn Toàn (dinhvtoan@gmail.com) hoặc Bạch Xuân Phẻ (tamthuongdinh@gmail.com) Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 31 tháng 12 năm 2013 và các em sẽ được nhận quà Học Bổng từ Quỹ Khuyến Học Nhơn Lý vào dịp về Quê ăn Tết

Điều KiệnTuyển Chọn:

1. Đơn xin học bổng từ Quỹ Khuyến Học Nhơn Lý dành cho các em sinh ra và lớn lên tại XãNhơn Lý.  (Các em phải học qua trường làng Bồ Đề hoặc trường PTCS Xã Nhơn Lý v.v...)  Các em có thể đánh máy hoặc viết tay và gởi qua email trong Đơn Xin Học Bổng.

2. Viết một trang tự giới thiệu về mình bao gồm: 1) Giới thiệu về bản thân; 2) Những khó khăn ảnh hưởng đến việc học; 3) Những ước vọng hoặc cố gắng cho hiện tại và tương lai; 4) Cảm tưởng cá nhân hoặc một bài viết ngắn văn, thơ v.v... về Nhơn Lý hay Quê Hương.

3. Một thư giới thiệu của Thầy Cô Giáo hoặc những tổ chức/đoàn thể mà em đang tham gia.

4. Điền Đơn Xin Học Bổng theo mẫu đính kèm. Đơn Xin Học Bổng phải có lời giới thiệu hạnh kiểm của học sinh/sinh viên và xác nhận gia đình cư ngụ tại Xã Nhơn Lý của chư Tôn Đức tôn giáo hoặc tổ chức Từ thiện địa phương hoặc một trong nhiều vị trong hội đồng kiểm duyệt trong nước.  Học Bổng sẽ do vị này hoặc đại diện của Quỹ Khuyến Học Nhơn Lý trao lại.  Hồ sơ KHÔNG yêu cầu xác nhận của chính quyền địa phương vì đây là một tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi.

5. Photocopy: a) học bạ của năm học vừa qua hoặc hiện tại và b) phiếu đậu thi đại học hoặc chứng nhận tương tự.

* Xin Lưu Ý: Học Bổng từ QKHNL chỉ tặng một lần duy nhất trong năm đầu tiên cho sinh viên học đại họcnămđầuhoặc năm thứ hai đang gặp hoàn cảnh khó khăn mà thôi. Mỗi học bổng sẽ có ít nhất là $50 và nhiều nhất là $200; tùy theo số lượng đơn xin học bổng, hoàn cảnh của học sinh/sinh viên và số tiền trong QKHNLmỗi năm.Trường hợp các em không có về quê được, học bổng sẽ gởi tặng cho gia đình.

Hạn chót nộp đơn là ngày 31 tháng 01 năm 2015.
Kết quả được học bổng sẽ được đăng tải và thông báo trên http://quykhuyenhocnhonly.blogspot.com hoặc eogio.com. Các em sẽ được nhận quà Học Bổng từ Quỹ Khuyến Học Nhơn Lý vào dịp về Quê ăn Tết.

ĐƠN XIN HỌC BỔNG QUÊ HƯƠNG NHƠN LÝ
 từ Quỹ Khuyến Học Nhơn Lý

Dán hoặc gởi một tấm hình ở đây.
 
Kính gởi: _________________________________________________________
Họ và tên học sinh/sinh viên: _________________________________________
Giới tính:____________ Đang học trường:_________________ tại___________
Địa chỉ:___________________________________________________________
Điện thoại và email:_________________________________________________
Tên Cha:_______________________________Nghề nghiệp­­­­: ­_______________
Tên Mẹ:________________________________ Nghề nghiệp­­­­: ­_______________
Họ và tên người nuôi dưỡng hoặc liên hệ (Ông Bà, Cha Mẹ, Chú Dì v.v…)
_________________________________________________________________________________
Tình trạng kinh tế gia đình: _________________________________________________________________
Ký tên:_________________________Làm tại:_________________, ngày_____ tháng_______ năm______

Nhằm sự minh bạch, một số hình ảnh và thông tin của tôi sẽ được phổ biển trên trang nhà eogio.com, http://quykhuyenhocnhonly.blogspot.comhoặc thông tin đại chúng.

GIỚI THIỆU:
Lời giới thiệu hạnh kiểm của học sinh/sinh viên và xác nhận gia đình cư ngụ của chư Tôn Đức tôn giáo  hoặc tổ chức Từ thiện địa phương hoặc một trong nhiều vị trong hội đồng kiểm duyệt trong nước.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Xin ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc email.)
Ký tên:____________________Làm tại:__________________ ngày_____ tháng_______ năm______

 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét