Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

THÔNG BÁO


(V/v đăng ký nhận học bổng năm học 2015-2016)

Để chương trình cấp học bổng năm học 201
5-2016 được thực hiện đúng thời gian vào dịp Tết Bính Thân, Quỹ KHNL xin thông báo với các em học sinh - sinh viên theo nội dung cấp học bổng như sau:

* Đối tượng cấp học bổng: học sinh cấp III và sinh viên đại học - cao đẳng năm thứ nhất đã và đang sinh sống tại xã Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn.

* Nội dung gửi thông tin:
- Thông tin về bản thân (tên, tuổi, nơi ở, nơi học), số điện thoại & email liên lạc của bản thân.
            - Thông tin về kết quả học tập, thành tích trong học tập.
- Thông tin về họ tên cha, mẹ & nghề nghiệp, số điện thoại gia đình.
            - Thông tin về tình hình gia cảnh & một số thông tin khác.

* Hình thức gửi thông qua:
- Nhắn tin vào trang facebook.com/QuyKhuyenHocNhonLy.
- Gửi email qua anh Bạch Xuân Phẻ (tamthuongdinh@gmail.com)
- Gửi thông tin thông qua nhận xét tại trang web http://quykhuyenhocnhonly.blogspot.com/
- Gửi thông tin trực tiếp qua anh Mai Thanh Nha (0914.221.820)

* Hạn chót nhận thông tin vào ngày 15.01.2016.

Các bậc phụ huynh quan tâm đến học bổng này, hãy nhắc nhở các em gửi thông tin vào thời gian sớm nhất.

Quỹ KHNL


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét